ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2011, Vol. 15(15)

Hollanda'da Etnik İlişkiler, Gettolaşma ve Paralel Toplum Tartışmaları
Debates on Ethnic Relations, Ghettoization, and Parallel Society in the Netherlands

Kadir CANATAN
Türkiye'de İllerarası İşsizlik Oranı Farklılıkları, Göç ve Ekonomik Kalkınma
The Rate of Unemployment Differences in Provinces, Migration and Economic Development in Turkey

Hüseyin Mualla YÜCEOL
Göç - Ticaret İlişkisi: Panel Çekim Modeli
Migration - Trade Nexus: Panel Gravity Model

Kadir KARAGÖZ
An Attempt to See the Soul of the Change: Kreuzberg from Margins into the Center
Değişimin Ruhunu Anlamaya Dair Bir Deneme: Kreuzberg'in Çevreden Merkeze Doğru Serencamı

Reyhan ATASÜ-TOPÇUOĞLU & Emrah AKBAŞ
The Motives and Problems of Turkish Immigrants in UK
İngiltere'de Yaşayan Türklerin Sorunları ve Dönüş Eğilimleri

Serpil AYTAÇ & Veysel BOZKURT & Kuvvet LORDOĞLU
Türkiye'de İç Göçte Sosyal Ağ Kullanımı Üzerindeki Etkenler
The Factors Affecting Utilization of Social Network in Internal Migration in Turkey

Murat ÇİFTÇİ
Türkiye'de Köyden Kente Göç ve Düşündürdükleri
The Migration to City from Village in Turkey and and Some Thoughts on the Issue

Ertuğrul GÜREŞÇİ