ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
 
Download Full Journal
Download by Articles
2015, Vol. 23(25)

Sağlık Çalışanlarının Lider-Üye Etkileşim Düzeylerinin Çeşitli Özellikler Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluation of Health Professions' Leader-Member Exchange Levels in Terms of Various Characteristics

Duygu ÜREK & Özgür UĞURLUOĞLU
The Origins of Energy Security: British Energy Policy in the Middle East (Selling the Same Horse Three Times!)
Enerji Güvenliğinin Doğuşu: Orta Doğu'da İngilizlerin Enerji Politikası (Aynı Atı Üç Defa Satmak)

Ioannis VIDAKIS
İlçeler Düzeyinde Sosyal Sermaye Analizi: Konya ve Karaman Örneği
The Analysis of Social Capital in Districts Level: The Case of Konya and Karaman

Ali ERBAŞI
Kırgızistan Dış Ticaret Dengesinin Belirleyicileri
Determinants of Kyrgyzstan's Trade Balance

Jusup PIRIMBAEV & Zamira OSKONBAEVA
Investigation of Economic Activities of Single Parent Families
Tek Ebeveynli Ailelerin Ekonomik Faaliyetlerinin İncelenmesi

Muhammet Serhat ÖZTÜRK & Ayfer AYDINER-BOYLU
Türkiye'de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kamu Politikaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi
An Assessment of the Relationship between Tourism Revenues and Economic Growth in Turkey in accordance with the Public Policy

Eda BALIKÇIOĞLU & Kutay OKTAY
Vergi Mükelleflerinin Vergi Denetimi Algıları: Çorum Örneği
Tax Audit Perception of Taxpayers: A Case of Çorum

Metin SAĞLAM & Deniz AYTAÇ
The Effects of Oil Price Shocks on Transitional Dynamics of Turkish Business Cycle
Türk İş Çevrimlerinin Geçiş Dinamikleri Üzerine Petrol Fiyat Şoklarının Etkileri

Vasif ABİYEV & Reşat CEYLAN & Munise ILIKKAN-ÖZGÜR