Scientific, Peer Reviewed, Quarterly

Submit Article

Home

Author Guidelines

Publication Ethics

Submitted Articles

JEL Codes


Publisher: Sosyoekonomi Society
Founded: 2005
ISSN: 1305-5577

2023, Vol. 31(55)

 

 

Examining the Relationship Between Communication and Information Sharing and Organisational Ambidexterity: A Study on Nurses in

TRC1 Region

İletişim ve Bilgi Paylaşımı ile Örgütsel Ustalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: TRC1 Bölgesi Hemşireleri Üzerinde Bir Araştırma

 

Gülşen KIRPIK & Yasin ÇETİN

 

The Relationship Between Safety Climate and Safety Performance Indicators: A Field Study

Güvenlik İklimi ve Güvenlik Performansı Göstergeleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması

 

Salih DURSUN & Belemir ŞENGÜL

 

Determinants of Credit Risk in the Turkish Banking Sector: Does Ownership Matter?

Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riskinin Belirleyicileri: Sahiplik Yapısı Önemli Mi?

 

İbrahim YAĞLI & Mert TOPCU

 

The Bank Performance Ranking in the Emerging Markets: A Case of Turkey

Gelişmekte Olan Piyasalarda Banka Performans Sıralaması: Türkiye Örneği

 

Nuri AVŞARLIGİL & Ercüment DOĞRU & Ayşegül CİĞER

 

User Acceptance of Metaverse: An Analysis for e-Commerce in the Framework of Technology Acceptance Model (TAM)

Metaverse Kullanıcı Kabulü: Teknoloji Kabul Modeli (TKM) Çerçevesinde e-Ticaret Üzerine Bir Analiz

 

Yavuz TORAMAN & Barış Batuhan GEÇİT

 

Inflation and Cold Progression: An Analysis of Turkish Income Tax between 2006-2021

Enflasyon ve Soğuk Artan Oranlılık: 2006-2021 Dönemi İçin Türk Gelir Vergisi Üzerine Bir İnceleme

 

Gamze Yıldız ŞEREN & Özgür SARAÇ

 

The Asymmetric Impacts of Oil Prices and Selected Macroeconomic Variables on Stock Markets: The Case of Turkey

Petrol Fiyatları ile Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Piyasasına Asimetrik Etkileri: Türkiye Örneği

 

Anıl AKÇAĞLAYAN & Sevgi Eda TUZCU

 

Does Public Debt and Investments Create Crowding-out Effect in Turkey? Evidence from ARDL Approach

Kamu Borç ve Yatırımları Türkiye’de Dışlama Etkisi Yaratır mı? ARDL Yaklaşımından Kanıtlar

 

Şeref Can SERİN & Murat DEMİR