2021, Vol. 29(47)

Reasons for Taxpayers' Tax Amnesty and The Level of Their Attitude Toward Opinions Regarding Tax Amnesty
Practice: The Evidence from Kosovo
Mükelleflerin Vergi Aflarının Nedenleri ve Vergi Afları İle İlgili Görüşlere Katılma Düzeyleri: Kosova Örneği

Zeki DOĞAN & Enis ABDURRAHMANİ
How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The
Managers
Teknopark Firmalarının Uluslararasılaşma Kapasiteleri Nasıl Artırılır? Yöneticiler için Bazı Çıkarımlar

Sabahattin Tuğrul İMER & Mustafa Kemal ÖKTEM & Osman Tolga KASKATI
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly