2017, Vol. 25(34)

Osmanlı Devleti'nde Mali Bunalım ve Reform
Financial Crisis and Reform in the Ottoman State

Mustafa SAKAL & Ali Gökhan GÖLÇEK
Türk Bankacılık Sisteminde Düzenleme ve Denetlemenin Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Bir Analiz
An Analysis on Measuring the Efficiency of Turkish Banking Regulation and Supervision System

Aysel GÜNDOĞDU
Sağlık Düzeyinin Belirleyicilerine Yönelik Mekânsal Bir Analiz: Türkiye İBBS-3 Örneği
A Spatial Analysis for the Determinants of Health Status: The Case of Turkey NUTS-3

Gökçe MANAVGAT & Necmettin ÇELİK
Ulusal Varlık Fonları: Fırsat Mı, Tehdit Mi?
Sovereign Wealth Funds: Opportunity or Threat?

Ahmet Burçin YERELİ & İlker YAMAN
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly