2020, Vol. 28(44)

A Multivariate Investigation of Overall Happiness, Job Satisfaction and Income Satisfaction of Women and Men
in Turkey
Türkiye'de Kadın ve Erkeklerin Mutluluk, İş Tatmini ve Gelir Tatmininin Çok Değişkenli Bir Analizi

Aslı ERMİŞ-MERT
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly