2019, Vol. 27(42)

Determinants of Economic Growth in Turkey in the Presence of Structural Breaks
Yapısal Kırılmaların Varlığında Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri

Natalya KETENCİ & Ebru Tomris AYDOĞAN
Türkiye'de Döviz Kurunun Tüketici Fiyatları Üzerindeki Asimetrik Geçiş Etkileri
Asymmetric Transition Effects of the Exchange Rate on Consumer Prices in Turkey

Pınar GÖKTAŞ
Sermaye Akımlarının Ara Kazanç Ticareti Faaliyetlerine Etkileri: Türkiye Örneği
Effects of Capital Flows on Carry Trade Activities: The Case of Turkey

Aydanur GACENER-ATIŞ & Deniz ERER
Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği
Decisiveness of Ownership on the Efficiency in Non-Life Insurance Companies

Müzeyyen Esra ATUKALP
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly