2020, Vol. 28(46)

Are Shadow Economy and Corruption in US States Substitutive or Complementary? An Empirical Investigation
ABD'de Kayıt Dışı Ekonomi ve Yolsuzluk Birbirinin Yerine Mi Geçer Yoksa Birbirini Mi Tamamlar? Ampirik Bir Çalışma

Omer GOKCEKUS & Friedrich SCHNEIDER
Examining the Economic Burden of Out-of-Pocket Health Expenditures for Households in Different Socio-
Economic Groups in Turkey
Türkiye'de Farklı Ekonomik Gruptaki Hanehalkları için Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Ekonomik Yükünün
İncelenmesi

Gökçe MANAVGAT & Fatih SAYGILI & Martine AUDIBERT
Syrian Refugees in the Turkish Labour Market: A Socio-Economic Analysis
Türkiye'de İşgücü Piyasasında Suriyeli Mülteciler: Sosyoekonomik Bir Analiz

Luis Pinedo CARO
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly