ISSN 1305-5577
Period Quarterly
Founded 2005
Publisher Sosyoekonomi Society
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly
2021, Vol. 29(50)

Effects of the US Trade Policy Uncertainty on the Turkish Financial Markets and Bank Loans
ABD Ticaret Politikası Belirsizliğinin Türk Finansal Piyasalarına ve Banka Kredilerine Etkileri

Ecenur UĞURLU-YILDIRIM
Turkish Economic Growth: (Non) Labour Creating? (2000-2018)
Ekonomik Büyüme: Türkiye'de İstihdam Yaratmıyor Mu? (2000-2018)

Leyla BAŞTAV
An Analysis of The Validity of Absolute Purchasing Power Parity: The Case of Turkish Lira and British Pound
Mutlak Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğine İlişkin Bir Analiz: Türk Lirası ve İngiliz Sterlini Örneği

Mehmet ERDOĞMUŞ
 
Download Full Journal
Download by Articles