2019, Vol. 27(41)

Determinants of Health Behaviors and Obesity in Turkey
Türkiye'de Sağlık Davranışlarını ve Obeziteyi Belirleyici Faktörler

Aysıt TANSEL & Deniz KARAOĞLAN
Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi
The Effect of Social Networks on Financial Literacy

Müge ÇETİNER & Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK
Türkiye'de Alkol Katılım ve Tüketim Kararları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
An Empirical Study on Alcohol Participation and Consumption Decision in Turkey

Egemen İPEK
Download Full Journal
Download by Articles
Scientific, Peer Reviewed, Quarterly